JÁDROVÉ VRTÁNÍ

Technika jádrového vrtání se využívá k vytvoření přesného
kruhového otvoru do betonu, železobetonu, kamenného zdiva
popřípadě horniny.

Využití jádrového vrtání jsou různá od klasických prostupů
pro kanalizaci, plyn topení a vodu až po využití při rozvodech
vzduchotechniky, počítačových sítí nebo zkušebních vrtů.

Mezi výhody jádrového vrtání patří:


- vysoce přesné řezy a vrty dostatečné úpravy
- minimální odstraněný materiál
- vrtání do stropů, stěn a podlah bez silných otřesů a vibrací
- malá hlučnost a prašnost

Jádrové vrtání lze provádět ve svislé i vodorovné rovině, šikmo,
kolmo k podlaze i do stropu. Metodou tečného vrtání lze odvrtávat
i velmi tlusté stěny.

Ceny v rozpětí od 1700,- do 3600,- Kč za 1m vrtu, dle zvoleného průměrů vrtáku od 80 mm do 250 mm.