MĚŘENÍ VLHKOSTI a expertízy spojené s vlhkostí staveb a příčinou jejího vzniku


Pro navržení optimálního postupu sanace je třeba na místě provést patřičná měření.
Důležitým krokem je také lokalizace zdroje vlhkosti

  • měření vlhkosti zdiva a jejích omítek, hloubkové měření pomocí mikrovlnné sondy
  • na místě odebereme vzorky a určime pH,obsah solí a azotanů.
  • Stanovení druhů plísní a zasolení zdi
  • monitoring parametrů vnitřního prostředí - vlhkost, teplota, rosný bod
  • monitoring vysoušení staveb
  • tlakové zkoušky a vyhledávání průsaků
  • položení dřevěné podlahy, parket nebo obkladů na vlhký podklad způsobí jejich zničení a ztrátu záruky výrobce.
  • vlhký podklad zakrytý obkladem je příznivý pro vznik rakovinotvorných hub a plísní. Houby a plísně způsobují asthma a dýchací potíže.
  • dokonce povrchově suchý podklad může být vlhký v hlubších vrstvách. Po jeho zakrytí se vlhkost přemisťuje nahoru a způsobuje ničení dokončovacích materiálů a vznik hub a plísní.
  • měřením podkladu pomocí speciálních přístrojů lze toto riziko zcela eliminovat.