HORIZONTÁLNÍ IZOLACE

imageSlouží k zastavení pohybu vody zdola nahoru ve zdivu budovy. U většiny nepodsklepených staveb stačí rekonstrukce pouze horizontální izolace.

Pozor! Provedení pouze vertikální izolace nepodsklepené budovy např. odkopáním stavby a provedením drenáže nezastaví kapilární prosakování spodní vody! U většiny takových budov taková operace bude neúčinná.

Stavební materiály typu cihla a pískovec a také spojovací malta jsou protkány sítí pórů a kapilár. Holým okem neviditelné kapiláry transportují vodu proti zemské přitažlivosti.

Orientační výše vzlínání spodní vody činí nejčastěji cca 2 metry nad úroveň povrchu terénu maximálně do 6 metrů. Za účelem přerušení sítě kapilár se v nových stavbách provádějí přepážky z lepenky, bitumenů nebo těsnicích malt. Přepážky tohoto typu se nepoužívaly u starých stavebních technologií nebo do současnosti ztratily své vlastnosti.

Jev kapilárně vzlínající vlhkosti lze eliminovat rekonstrukcí horizontální izolace tedy přerušením zdiva protivlhkostní blokádou.

 

Provedení izolace

Izolace provádíme tak, že ve zdivu navrtáme otvory o průměru 12 mm,v osové vzáleností co cca 15cm a sklonu 30°. Hloubka otvoru činí tloušťka zdiva mínus 5 centimetrů. Těmito otvory vtlačujeme injektážní preparát (injektažní hmotu). Složky injektážní směsi pronikají do prostoru kapilár a ukládají se v nich v podobě sloučenin nerozpustných ve vodě.

Po natlakování těchto vrtů izolační látkou dojde k propojení mezi jednotlivými vrty a výsledkem bude izolované zdivo, přes které nebude dále vzlínat vlhkost směrem vzhůru.

Takto utvořená protivlhkostní blokáda trvale a účinně řeší problém kapilárního prosakování vody z podloží. Injektážní otvor je vyplněn betonem spojeným s izolačním prostředkem. Příznivým vedlejším efektem je několikanásobné zesílení pevnosti zdiva díky použití betonu s vysokými pevnostními parametry. Práce lze provádět bez ohledu na zasolení a vlhkost zdiva. Izolace tohoto typu lze provádět na veřejně prospěšných objektech takových jako školy nebo zdravotnické objekty bez přerušení jejich činnosti, protože se během prací a po jejich ukončení nevyskytují zdravotní omezení v podobě emise škodlivých chemických sloučenin.

Přednosti:

  • nízké náklady na provedení
  • vhodné pro použití uvnitř i vně budovy
  • bez zdravotního omezení
  • účinně uzavírá kapiláry a póry, kterými prosakuje voda
  • likviduje vlhkost a ztuchlinu
  • zabraňuje rozvoji plísní a biologických útvarů
  • zlepšuje hygienické podmínky a předchází takto alergii a jiným chorobám dýchací soustavy, vysoušením stěn zlepšuje jejich tepelnou izolaci a snižuje tak náklady na topení, což snižuje provozní náklady
  • příznivým vedlejším efektem je několikanásobné zesílení pevnosti zdiva díky použití betonu s vysokými pevnostními parametry.

 

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz