ODVĚTRÁNÍ PODLAH POMOCÍ SYSTÉMU IGLÚ

Odvětrávaná podlaha je jednoduché řešení proti opětovnému zavlhání a nadměrné koncentraci radonu

Odvětrávaná podlaha pomůže vyřešit ve velké míře problém s vlhkostí a radonem v nepodsklepených objektech. U starších objektů je velkým problémem vlhkost pod podlahou, která dopomáhá k tvorbě plísní ve zdivu, nebo růstů dřevokazných hub. Stejně tak je i velkým problémem radon, který je nejtěžší chemický prvek ve skupině vzácných plynů, je radioaktivní, nemá žádný stabilní izotop, je bezbarvným plynem, bez chuti a zápachu. Vzniká jako produkt radioaktivního rozpadu radia a uranu. Radon může v malých dávkách vyvěrat sám z podloží přímo v plynné podobě, čímž se absorbuje do podzemní vody a s tou se dostává na povrch. Zvýšený výskyt radonu v určité lokalitě s sebou přináší nárůst nebezpečí výskytu rakoviny plic. Díky své vysoké ionizační schopnosti může způsobit porušení DNA a špatná reparace DNA pak může zapříčinit nekontrolovatelné množení rakovinových buněk.

V neposlední řadě se z neodvětraných podlah dostává vzlínající voda přes kamenné základy do cihlového zdiva a tím způsobuje vysokou koncentraci vlhkost v cihlovém zdivu. U starších objektů je provedení kvalitní hydroizolace pod podlahu poměrně nákladné a náročné. Rovněž tak velké množství uvolňujícího se radonu, který se nachází v nepodsklepených objektech, a nelze ho odvést mimo objekt, je ideálním řešením odvětrání pomocí cirkulace vzduchu pod podlahou Iglú v kombinaci s odvětracím komínkem zakončeným ventilační turbínou .

Do dutiny tvořené elementy IGLÚ je potřeba zavést přes obvodovou zeď odvětrací komínky. Ty se tvoří z obyčejné plastové trubky 12 cm. Komínky se provádí na dvou protilehlých stranách / chladnější a teplejší, většinou severní a jižní/ a jejich vyústění využívá komínového efektu k provětrání. Na severní stěně se vyvedou cca 30 až 50 cm nad terénem, na jižní straně co nejvýše. Četnost odvětracích komínků by měla být každých 3-5 m obvodové zdi. Pro zvýšení provětrání a snížení vlhkosti se doporučuje umístění odvětracích komínků v rozích místnosti. K odvětrání mohou být využity nenapojené komíny, pokud se v objektu vyskytují
Jaké jsou výhody takových podlah?

 

  • zastaví vlhkost od země a umožňuje větrání podlahy
  • zamezí případné tvorbě dřevokazných hub a plísní
  • v nemalé míře slouží i jako tepelná izolace
  • vlhkost z pod podlahy je odváděná průduchy a komínky mimo objekt
  • zamezí vzlínající vlhkostí
  • zamezí vysoké koncentraci radonu

 

Používáme systémy odvětraných podlah Copule nebo Iglú. Každému jsme schopni nabídnout podlahu dle jeho přání.

Ceny se pohybujou od 900,- do 3500,-Kč/m2 bez DPH - cena se odvíjí od druhu použitého materiálu a konečné skladby podlahy

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz