PLOŠNÉ CHEMICKÉ INJEKTÁŽNÍ CLONY

Vlhkostní poruchy,vlhkost a zatekání v suterénech rodinných domů, částečně podsklepených domech, podzemních garážích bytových domů a obchodních center, tunelech, kolektorech, šachtách nebo mostních opěrách jsou nákladně odstranitelné závady vyžadující moderní technologie.Chemická rubová injektáž, je moderní, spolehlivý a rychlý způsob obnovení hydroizolace libovolné části objektu nacházící se pod zemí.Plošné injektážní clony se provádějí ze strany interiéru, odkud se v předem stanoveném rastru navrtá netěsná oblast konstrukce. Do vrtů se osadí pakry pro injektáž gelů, přes které se na vnějším líci injektované konstrukce provede nová vodotěsná plošná clona z polyakrylátového injekčního gelu.Dodatečně vytvořená chemická clona brání dalšímu vlhnutí objektu.

injektazni clony 6

Injektáže vytvářející oponu dovolují provést sekundární vnější izolaci stěn a také podlahy ve sklepu bez nutnosti jejich odkopávání. Provádění protivlhkostních a protivodních zabezpečení pomocí tradičních metod v objektech přikrytých zemí, tunelech, podzemních garážích nebo podsklepených věžových domech s přístavbami je velmi obtížné a nákladné. Metoda oponové injektáže je moderním způsobem obnovy těsnění v existujících objektech. Stěna se provrtává z vnitřní strany až na stranu vnější a pod tlakem se vtlačuje izolační hmota za přepážku. Při opravě vytváří tlačená izolace jakousi "oponu" na stěně na straně zeminy a brání takto trvale pronikání vody do struktury přepážky. Bez uzávěrky jízdního pruhu, bez povolení, bez rizika porušení instalací v zemině, bez obnovy chodníků a schodů. Tímto způsobem lze izolovat: existující tunely, podchody, garáže a jiné objekty, kde provedení klasické izolace může být drahé, obtížné nebo nemožné.

Při oponové metodě je izolační materiál minerálního původu vtlačován do půdy sousedící s konstrukčními prvky, kde po vyztužení vytvoří vodotěsnou a vodostálou izolační vrstvu. Injektáž se zakládá na tom, že se do přepážek naskrz navrtá síť otvorů a do okolní půdy se vtlačí preparát, který vytváří povrchový těsnící povlak v místě spojení přepážka - půda. Gelová vrstva povlaku pokryje vnější povrch konstrukce a utěsní také trhliny, které v něm vznikly. Vyplňuje také póry v přilehlé zemině. Je to typ aktivní izolace, dodatečný nápor spodní vody způsobí nárůst jejího objemu. Předností těchto hydroizolací je jejich samotěsnící schopnost. Důsledkem této vlastnosti je také schopnost utěsnit nepatrné trhliny způsobené např. sedáním půdy, sejsmickými pohyby nebo smršťováním betonu. Takto se řeší problémy, které nelze zvládnout obvyklým způsobem.

plosna rubova injektaz zdiva 4

Při této metodě je izolační materiál minerálního původu vtlačen do zeminy sousedící s konstrukčnímu prvky, kde po vytvrzení tvoří vodotěsnou a proti vodě odolnou izolační vrstvu. Na rozdíl od strukturální konstrukčních těsnění založených na injektáži zdiva, při použití injektáže oponové obnovujeme izolaci vnější. Při použití metody oponové je nutno dodatečně provést vodorovnou izolaci budovy. Gelová vrstva povlaku pokrývá vnější povrch konstrukce a utěsňuje také trhliny, které v ní vznikly. Vyplňuje také póry v přilehlé půdě. Je to druh aktivní izolace. Injektáž je založena na vyvrtání v přepážkách naskrz sítě otvorů a vtlačení do okolní půdy preparátu, který vytváří povrchový těsnící povlak na spoji přepážka - půda. Výkyvy úrovně spodní vody, stupně vlhkosti podloží, působení mrazu a teplotní změny (zvláště přechod přes nulu) nemají vliv na těsnicí vlastnosti materiálu. Podobně jako při provádění jiných renovačních prací je nutno vyhodnotit stav objektu se zvláštním důrazem na přepážky (jejich konstrukci, tloušťku, existenci dilatací a přechodů instalačních trubek, existenci trhlin a dutin apod.), určit druh zatížení vlhkostí, určit stupeň jejich zavlhnutí, zasolení apod. Typická vzdálenost otvorů pro oponové membrány je síť 50x50 cm. Injektáž do zeminy začíná na nejnižší řadě otvorů a provádí se až do okamžiku, kdy sousedními otvory začne vytékat gel, nebo když se spotřebuje množství podobné dřívějším zkušebním injektážím. Po ukončení injektáže je nutno odstranit injektážní koncovky a otvory uzavřít systémovo omítkou.

Svislé izolace chrání podsklepené části budovy zahloubené v zemi. Jsou zabezpečením před penetrací vlhkosti přes boční stěnu nacházející se pod úrovní terénu.

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz