SVISLÉ STRUKTURÁLNÍ BEZVÝKOPOVÉ IZOLACE

Rozsah použití

Svislé izolace - chrání podsklepenou část budovy zahloubenou pod terén. Poskytují zajištění před penetrací vlhkosti přes boční zeď budovy nacházející pod úrovní terénu.

Svislé strukturální izolace - izolace struktury zdi. Slouží k obnově protivlhkostní svislé izolace zdi bez nutnosti provést výkop kolem budovy, obnovovat schody, chodníky, uzavírat jízdní pruh a bez nákladů spojených s tím.

Podzemní části budovy mají trvalý styk s vlhkým podložím.

Jestliže taková budova nemá těsnění nebo staré těsnění neplní svou úlohu, pak vlhkost z podloží může bez překážek prosakovat do stavební látky a vést ke značným škodám na omítkách a průřezu zdí.


Svislou strukturální izolaci provádíme tak, že se navrtá síť otvorů umístěných v řadách, vzdálených od sebe 15-20 cm v závislosti na zasolení zdiva, a to na celé ploše izolované plochy. Takto se současně provede vodorovná a svislá izolace bez nutnosti odkopávat zdivo. Hloubka otvoru je tlušťka zdiva mínus 5 centimetrů. Těmito otvory se zavádí injektážní preparát, který se skládá z izolačního prostředku. Složky injektážní směsi pronikají do prostoru kapilár a ukládají se v nich v podobě sloučenin nerozpustných ve vodě. Injektážní otvor se vyplní betonem spojeným s izolačním prostředkem. Užitečným vedlejším efektem je několikanásobné zesílením pevnosti zdiva díky použití betonu s vysokými pevnostními parametry. Takto vytvořená protivlhkostní blokáda trvale a účinně řeší problém navlhčení zdiva. Práce je možno provádět bez ohledu na zasolení a vlhkost zdiva.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz