VYSOUŠENÍ MÍSTNOSTÍ

Odstraňování škod vzniklých následkem všech forem zatopení a povodní, zatopení následkem hašení požáru.

  • Zrychlování vysychání omítek, betonových výlevek, podloží pod parkety nebo pod jiné krytiny.
  • Vlhké parkety - zalité a vodou nabobtnalé parkety lze účinně zachránit, není třeba je vyhodit.
  • Odstraňování vlhkosti způsobené dlouhým nepoužíváním místností nebo v důsledku špatné ventilace (campingové domky).

Během stavebních prací se používá velké množství vody potřebné při zdění, omítání, kladení podlah apod. Pro bezpečné provádění dalších dokončovacích prací je třeba zajistit, aby úroveň vlhkosti podkladu odpovídala hodnotám uvedeným v polských normách. Jinak může dojít ke zničení drahých dokončovacích materiálů a ke ztrátě záruky výrobce.

Činnost vysoušeče je založena na vytvoření přirozených podmínek pro rychlé vysychání, takových, jaké jsou v přírodě za hezkého suchého dne. V našem klimatu se takové optimální suché dny vyskytují velmi málo. Dokonce na plném slunci činí vlhkost vzduchu často 50-60%, což nedovolí na rychlé vysýchání. Tím, že vysoušeč odebírá vodu ze vzduchu, způsobuje její přirozený odběr z okolí a odstraňování ven. Jsou energeticky úsporné; vysoušeč spotřebovává méně elektrické energie než odpovídající ohřev a mechanická ventilace a dává podobné efekty.

Absorpce

Absorpční vysoušení se zakládá na odběru vody z vlhkých materiálů prostřednictvím okolního suchého vzduchu, který se získává díky použití speciálního zařízení s prostředkem absorbujícím vodu - může to být silikonový nebo křemičitý gel nebo chlorid lithný. Přes zařízení se pouští vlhký vzduch z místnosti. Následně je vzduch ohříván a později - již jako suchý - se vrací do místnosti, aby se opětovně nasytil vodní parou.

Takto odebraná vlhkost se odvádí ven. Celý proces se opakuje až do celkového vysušení zdiva.

Kondenzace

Kondenzační vysoušení přepážek se zakládá na vysoušení vzduchu v místnostech zkapalněním vodní páry, kterou obsahuje. V důsledku toho se značně snižuje relativní vlhkost vzduchu a vlhkost obsažená ve zdivu se odpařuje. Následně je vzduch vysáván ventilátorem a odesílán na chladící odpařovač. Tady následuje kondenzace vodní páry. Kondenzát se shromažďuje v nádrži. Kondenzační vysoušeče jsou účinné v teplotě od 10° do +40°C, avšak optimální teplota je 25°C.

Tedy obě metody - absorpce a kondenzace - se zakládají na stejné zásadě. V obou dochází k posunu hranice vlhké zóny dovnitř přepážky a vlhkost se následně odvádí prostřednictvím difuze vodní páry. Tento jev snižuje rychlost vysychání přepážky, proto popsané metody jsou tím efektivnější, čím těsnější je vysoušená místnost.

© 2021 Ajesucho.cz pro Vás už od roku 2000

+420 608 772 213 | info@ajesucho.cz